موسسه موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
کارگاه پژوهشی باعنوان ارائه الگوی حمایتی مناسب از تشکل های مکانیزاسیون کشاورزی ایران
کارگاه پژوهشی ارائه دستاوردهای حاصل از طرح پژوهشی با موضوع «ارائه الگوی حمایتی مناسب از تشکل های مکانیزاسیون کشاورزی» توسط آقای دکتر محمد عفتی با حضور جمعی از مدیران و پژوهشگران موسسه و کارشناسان سایر بخش های اجرایی وزارت متبوع و با مدیریت دکتر جانعلی بهزادنسب مدیرگروه پژوهشی صنایع کشاورزی از ساعت 9 تا 11 مورخ 97/10/23 در محل موسسه برگزار شد. پس از قرائت آیاتی از قران کریم وعرض خیر مقدم به مدعوین و شرکت کنندگان توسط آقای دکتر بهزادنسب، مجری پروژه مطالب و دستاوردهای پروژه پژوهشی خود را مطرح نمودند.پس از ارایه گزارش توسط مجری، بحث و تبادل نظر مبسوطی با مشارکت حاضران در نشست صورت پذیرفت.
 
 
   
   
تاریخ:
1397/10/23
تعداد بازدید:
318
منبع:
Powered by DorsaPortal