موسسه موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
کارکرد بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از منظر الگوی داده-ستانده
عنوان لاتین:
نویسنده:دکتر علی اصغر بانویی وهمکاران
مترجم:
تعداد صفحات:
نوبت و سال انتشار:1397
قیمت:350000 ریال
توضیحات
Powered by DorsaPortal