گروه پژوهشی توسعه روستایی و نظام های بهره برداری
مأموریت‏ها:
پایش فرآیند توسعه روستایی در کشور
تبیین آسیب پذیری های جامعه روستایی
تبیین عوامل مؤثر بر توسعه روستاها در برنامه های کلان و برنامه بخش کشاورزی

محورهای پژوهشی و مطالعاتی:
طراحی نظام پایش فرآیند توسعه روستاها با بکارگیری فناوری های نوین
پایش عملکرد دستگاههای اجرایی در مناطق روستایی
پایش عملکرد نهادهای بخش عمومی و سازمان های مردم نهاد بر فرآیند توسعه روستاها
بررسی تجارب جهانی در نقش آفرینی دولت ها در فرآیند توسعه روستاها
مطالعه سازمان یافتگی بهره برداری و ساماندهی جامعه روستایی در نظام های مدیریت بخشی (پارلمان بخش کشاورزی)
فناوری های نوین و جامعه روستایی
آسیب شناسی نظام های بهره برداری در بخش کشاورزی
آسیب شناسی شاخص های اجتماعی جامعه روستایی تولیدکننده
عوامل مؤثر بر انگیزه های دانش افزایی تولیدکنندگان روستایی
نقد و بررسی برنامه های پنجساله کشاورزی از نقطه نظر توسعه روستایی
تحلیل اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بر شاخص های توسعه روستایی
پژوهش و استعدادیابی مناطق به منظور توسعه کشاورزی و روستایی
پژوهش درباره شاخصهای توسعه روستایی - عشایری براساس الگوها و نیازهای برنامه ریزی
مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی، اجتماعی، موتر بر توسعه بر توسعه روستایی
مطالعات مربوط به تدوین استراتژی ملی توسعه روستایی
پژوهش درباره ی سیاستهای گذشته و جاری دولت بر روند توسعه کشاورزی و عشایری کشور
پژوهش درباره نظامهای مختلف بهره برداران بخش کشاورزی و نقش هم کدام در توسعه بخش
پژوهش درباره نقش بنگاههای بزرگ تولیدی در توسعه بخش کشاورزی
پژوهش درباره عوامل تولید و بهره برداران شاغل در بخش کشاورزی
پژوهش درباره آثار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استقرار نظامهای بهره برداری بخش‏کشاورزی
پژوهش درباره ارتباطات، نقشها و خصوصیات تشکلهای دولتی و غیردولتی در بخش کشاورزی
پژوهش درباره نظامهای بهره برداری خرده مالکی و دهقانی در کشاورزی کشور
پژوهش درباره نظام تعاونی های کشاورزی سنتی
پژوهش درباره ی تناسب نظام بهره برداری با اهداف توسعه ای منطقه ای و ملی
پژوهش درباره ی کارکرد شرکتهای سهامی زراعی
پژوهش پیرامون تعاونی­های مشاع و مشترک المنافع در بخش کشاورزی
پژوهش پیرامون تعاونیهای روستایی و نحوه ایجاد، توسعه و تقویت آنها
پژوهش پیرامون شناسایی ظرفیت مناطق مختلف کشور جهت استقرار نظامهای نوین بهره برداری
پژوهش درباره متغیرهای اجتماعی و تعامل آنها با بخش کشاورزی
پژوهش درباره بحرانهای اجتماعی و رابطه آن با بخش کشاورزی
پژوهش درباره زمینه های فقر اجتماعی و روشهای مبارزه با فقر
پژوهش درباره گروههای اجتماعی (جوانان، زنان و نقش آنها در توسعه بخش کشاورزی)
پژوهش درباره مهاجرت از روستا به شهر
پژوهش درباره تشکلهای دولتی و غیردولتی و نظامهای مشارکتی در بخش کشاورزی و روستایی
پژوهش درباره اشتغال در بخش کشاورزی و روستایی
پژوهش جمعیت شناسی در بخش کشاورزی و روستایی
پژوهش درباره پتانسیلهای اشتغال زایی در زیربخش های کشاورزی
پژوهش پیرامون تنوع بخشی در فعالیتهای اشتغال زا روستایی و کشاورزی
پژوهش پیرامون شناسایی فرصتهای شغلی جدید در مناطق روستایی
پژوهش درباره مسائل حقوقی مرتبط با بخش کشاورزی و روستایی
پژوهش درباره خلاءهای قانونی بخش
پژوهش درباره طرحها و لوایح مرتبط با بخش کشاورزی
تهیه و تدوین و به هنگام سازی فرهنگ ده های ایران

افراد
لطفاً،برای مشاهده رزومه برروی نام خانوادگی افراد کلیک نمایید:
  نام نام خانوادگی سمت
  محسن ابراهیم پور مدیر-هیات علمی
حسین اسماعیل نیا کادر علمی
  فهیمه جهان نما هیات علمی
  اشرف سجادی کادر علمی
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/13
تعداد بازدید:
1736
ثبت نام دریافت تازه های نشر
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
APERD.RI@
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد
Powered by DorsaPortal