تقویم کارگاه ها و دوره ها

ردیف

عنوان دوره ها و کارگاه ها

نام مدرس/مدرسین

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

سطح دوره

1 تحلیل چالش های ارتقاء بهره وری محصولات زراعی و باغی

علی کلایی و ابوالفضل علیخانی

97/4/10

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

2 تحلیل تجارب جهانی در خصوص حمایت دولت از بیمه کشاورزی و ارائه الگوی مناسب برای ایران

مریم اردستانی

97/6/14

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

3 بررسی چالش های توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی و ارائه راهکارها ( مطالعه موردی گل محمدی)

سید جوادمیر

97/6/18

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

4

آشنایی با آیین نامه ارتقا مرتبه اعضاء هیات علمی

علی کیانی راد

97/7/14

سالن جلسات موسسه

اعضای هیات علمی موسسه

5

مکاتب روش شناختی در پژوهش و روش پژوهش مشارکتی

محسن ابراهیم پور

97/7/22

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه

6

تحلیل چالش ها و الزامات پذیرش موافقت نامه های حقوق مالکیت فکری (معنوی) سازمان جهانی تجارت بر بخش کشاورزی و منابع طبیعی

کامران فرزام

97/8/7

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

7

تحلیل روند تغییرات سهم هزینه مواد خوراکی و آشامیدنی در سبد مصرفی خانوار های شهری و روستایی

غلامرضا فروهش تهرانی

97/8/14

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

8

ارائه سیاست های جایگزین خرید تضمینی گندم با توجه به تحلیل چالش های فعلی تامین مالی

کتایون شمشادی

97/8/20

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

9

تحلیل چگونگی مقابله با چالش های نظام آموزش و ترویج کشاورزی از طریق نظام نوین ترویج کشاورزی

میترا معظمی

97/8/30

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

10

ارزیابی اقتصادی و گزینش طرح های سرمایه گذاری با استفاده از نرم افزار های ComfarIII و EXcel

افشین امجدی

97/9/5

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

11

آثار الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت بربخش کشاورزی (مطالعه موردی: چین ،اوکراین و روسیه)

فرزانه نجفیان

97/9/7

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

12

ارائه الگوی مناسب تنظیم بازارمرغ و تخم مرغ با استفاده از مدل های کمی و کیفی

محمد رضا حاج سید جوادی

97/9/10

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه

13

تحلیل چالش های مدیریت ذخایر غلات در جهان

اسماعیل نصر اصفهانی

97/9/20

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

14

تحلیل چالش های فعلی بورس کالای کشاورزی و ارائه الگوی مناسب توسعه آن

احمد عبداله پور

97/9/26

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

15 تحلیل و مقایسه بهره وری کلی و جزیی عوامل تولید بین دو روش کشت بذری و نشایی چغندر قند

محسن رفعتی

97/10/2

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

16

امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی های نوین در ایران

آرزو باقرزاده

97/10/9

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

17

بررسی تجربیات کشور ها در سیاست های ارتقاءآگاهی و سواد تغذیه ای و ارائه راهکار برای ایران

فرزانه عبادی

97/10/16

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

18

بررسی تجربه کشورچین در خصوص سیاست های خود کفایی محصولات کشاورزی، تغییرات الگوی مصرف غذایی و تاثیر آن بر ضریب خودکفایی محصولات کشاورزی

افشین امجدی

97/10/18

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

19

ارائه الگوی حمایتی مناسب از تشکل های مکانیزاسیون کشاورزی ایران

محمد عفتی

97/10/25

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

20

بررسی چالش های استقرار انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی و ارائه الزامات مکان یابی و توسعه آن با توجه به مناطق تولید محصولات کشاورزی

جانعلی بهزاد نسب/ زهرا صفاری

97/11/1

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

21

بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری کیفی گیاهان دارویی ایران و فرآورده های آن در بازار های جهانی

سید جواد میر

97/11/3

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

22

بررسی چالش های تداوم روند موجود استقرار گلخانه ها و ارائه امکانات مکان یابی مناطق مستعد کشور برای توسعه آن

فردین حقانی

97/11/9

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

23

تحلیل آثار تعرفه بر متغیر های اقتصادی و ارائه نظام تعرفه ای بهینه محصولات کشاورزی حساس و خاص

فاطمه پاسبان

97/11/10

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

24

معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران:زرشک قائنات،گل نرگس بهبهان و خرمای بم

ساسان جو افشان،سید اصغر موسوی،محمد راشد متولی الموتی و جانعلی بهزاد نسب

97/11/14

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

25

ارائه الگوی نحوه مشارکت مردم در توسعه باغات در اراضی شیبدار منابع طبیعی غرب کشور

آتوسا بختیاری

97/11/16

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

26

بررسی چالش های تداوم روند موجود استقرارپایانه های صادراتی و و ارائه الزامات مکان یابی مناطق مستعد کشور یرای توسعه آن ها

رامین رادفر

97/11/28

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

27

بررسی چالش های تداوم روند موجود استقرارسرد خانه ها و ارائه الزامات مکان یابی مناطق مستعد کشور یرای توسعه آن ها

جانعلی بهزاد نسب/ زهرا صفاری

97/12/5

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

28 کاربرد تکنیک های برنامه ریزی ریاضی در بهره برداری از منابع آب کشاورزی

الهام باریکانی

97/12/12

سالن جلسات موسسه

مدیران و کارشناسان موسسه و ستاد وزارت

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/02
تعداد بازدید:
135
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد
Powered by DorsaPortal