معرفی موسسه
درآغاز نگاهی به روند شکل گیری موسسه پژوهش­ ها ی برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی نشان خواهد داد، این موسسه دارای ظرفیت عظیم پژوهشی برای تاثیرگذاری در بخش کشاورزی و توسعه آن در حوزه­های گوناگون اقتصادی و اجتماعی می باشد
در وزارت کشاورزی سابق واحدهای پژوهشی مسوول شامل موارد زیر بوده است:
· موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
· دفتر بررسی های اقتصادی طرحهای تحقیقاتی
در وزارت جهاد سازندگی سابق واحدهای پژوهشی مسؤل شامل موارد زیر بوده است:
· مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی
· کارشناسان مسئول مطالعات اقتصادی اجتماعی در مراکز تحقیقات استانی
· دفتر مطالعات جامع و نظارت
در وزارت جهاد کشاورزی واحدهای پژوهشی مرتبط، طی فرآیند زیر به موسسه کنونی منجرگردید:
1- انتزاع مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی از حوزه مرکزی وزارتخانه و الحاق آن به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی(بر اساس مصوبه شماره 13/680.ط مورخ 16/4/81شورای عالی اداری)
2- تجمیع گروههای تحقیقات روستایی (وابسته به مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی) با پستهای کارشناس مسئول مطالعات اقتصادی اجتماعی و پستهای مرتبط با آن (پستهای مربوط به مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام سابق) در مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استانها (بر اساس ابلاغیه شماره14615 مورخ 7/10/82 معاون محترم توسعه منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی)
3- انتزاع دفتر بررسی های اقتصادی طرحهای تحقیقاتی از ستاد سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و الحاق آن به مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی (براساس حکم شماره 77170/200مورخ 23/11/85 معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی)
4- ادغام مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی و همچنین دفتر برنامه ریزی توسعه روستایی در موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و تغییر نام به موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی (براساس‏ابلاغیه شماره 27305/020 مورخ 2/8/86 وزیر محترم جهاد‏کشاورزی)
شایان ذکراست موسسه در فرآیند تحولی خود مجوزهای قانونی زیر را از نهادهای ذیربط کسب نموده است:
1- اساسنامه مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
2- مصوبه شورای عالی اداری
3- تشکیلات مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
4- هدف ، وظایف و پست های سازمانی مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
5- آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیات امناء و ابلاغی وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری
6- آئین نامه استخدامی هیات علمی مصوب هیات امناء و ابلاغی وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری
همچنین موسسه دارای بدنه کارشناسی مناسب و کارآمد (23 نفر دکتری، 70 نفر فوق لیسانس و 51 نفر لیسانس) برای پاسخگویی به نیازهای پژوهشی کشور در زمینه های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد.

نگاهی اجمالی به فعالیت­ های شاخص موسسه
- همکاری های بین المللی و منطقه ای با:
- مرکز جامع توسعه روستایی آسیا و اقیانوسیه (CIRDAP)
- سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO)
- سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO)
- بانک توسعه اسلامی (IDB)
-D8
- سازمان کنفرانس اسلامی
- صندوق بین‌المللی پول
- مدیریت انجام اقدامات مرتبط در فرایند تهیه و تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی و تصویب سند راهبردی در مصوبه شورای اقتصاد
- مدیریت انجام اقدامات مرتبط در فرایند تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه، تهیه اسناد پشتیبان و همکاری با شوراهای برنامه ریزی مرتبط با برنامه ششم توسعه
- انجام پروژه های پژوهشی ملی و بین المللی در سطح کلان :
- بانک توسعه اسلامی
- فائو(استراتژی توسعه کشاورزی)
- مجری پروژه ملی « بهنگام سازی سند ملی آب»
- مجری پروژه « ایجاد سامانه هوشمند اطلاعات بخش کشاورزی»
- همکاری با نهادهای فرا بخشی شامل:
- شورای عالی آب
- شورای عالی محیط زیست
- شورای عالی عشایر
- کمیسیون ملی یونسکو
- کمسیون های دولت
- کمیته ملی توسعه پایدار
- کمیته تخصصی توسعه روستایی
- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
- کمسیون کشاورزی، آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی
- همکاری در تهیه و تدوین برنامه های راهبردی موضوعی و محصولی، دبیری و دبیر خانه شورای راهبردی وزارتخانه
- تبیین و تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و تدوین نقشه راه در این زمینه
· تدوین برنامه پنجم بخش کشاورزی با همکاری کلیه واحدهای وزارتخانه
· تهیه و تدوین بسته های اجرایی بخش کشاورزی برنامه پنجم
· تهیه بسته های حمایتی برخی محصولات اساسی کشاورزی ایران (مانند بسته حمایتی پنبه به منظور تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت)
· مشارکت، هدایت و همکاری در تدوین آیین نامه‌ها،دستورالعمل‌های اجرایی و ضوابط قانون افزایش بهره‌وری و پیگیری تصویب آیین نامه ماده 33 قانون بهره وری (بورس)
· مشارکت و همکاری موثر در تدوین و تصویب قانون هدفمند نمودن یارانه ها( بخش کشاورزی مرحله اول و دوم)
· مشارکت و همکاری در تدوین آیین نامه توسعه بخش کشاورزی بر مبنای توسعه دشت ها
· بررسی وضعیت صندوق بازنشستگی کارکنان جهادکشاورزی و تعیین تکلیف آن
· پیگیری درج نظرات وزارت جهاد کشاورزی و دولت در تهیه و تدوین طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
· شرکت فعال در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون سیاست های کلی بخش کشاورزی
· تهیه تعاریف شاخصهای سیاست های کلی بخش کشاورزی و ارائه آن به کمیته کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام
· ارائه پیشنهادات در خصوص سیاست های کلی آمایش مرتبط با بخش کشاورزی به شورای ملی آمایش در حوزه معاونت راهبردی ریاست جمهوری
· تهیه طرح توسعه و خودکفایی محصولات اساسی طی سال های 94-1392با مشارکت سایر واحدهای وزارتخانه
· ارائه سخنرانی های متعدد پیرامون مسائلی همچون الگوی کشت، آمایش سرزمین و مسائل اقتصاد کشاورزی در شورای راهبردی کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیگیری و هماهنگی کلیه اقدامات مرتبط با سیرداپ ازجمله : برگزاری جلسات مرتبط با تعیین زمینه ها و تنظیم محورها و تهیه محتوای علمی و فنی و تشکیل جلسات کمیته فنی و اجرایی و شورای حکام، راهبری جلسه کمیته فنی و اجرایی و شورای حکام
· عضویت و همکاری در کمیته ملی توسعه پایدار
· برگزاری و همکاری در همایش بین المللی توسعه روستایی در استان سیستان و بلوچستان
· برگزاری‏وهماهنگی‏کمیته ملی‏توسعه پایدار روستایی و تنظیم گزارش‏های مرتبط
· شرکت مستمر در جلسات تدوین سیاست های کلی محیط زیست در کمیسیون ذیربط مجمع تشخیص مصلحت نظام
· همکاری مستمر با کمیته پدافند غیر عامل وزارت جهاد کشاورزی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی
· همکاری با دفتر نهاد ریاست جمهوری به منظور ساماندهی حمل و نقل روستایی
· همکاری مستمر با کمیته واگذاری تصدی های غیر حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی به بخش غیر دولتی
· مشارکت و ارائه پیشنهاد هایی برای اجلاس ریو +20
· مطالعه و آماده سازی مبانی توسعه کشاورزی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
· مشارکت در تهیه طرح تامین محصولات اساسی در شرایط ویژه به منظور ارائه به شورای عالی امنیت ملی
· تهیه و تدوین گزارش های محرمانه در خصوص تاثیر تحریم بر بخش کشاورزی پیگیری و مذاکره و تجزیه و تحلیل مبانی تئوری محاسبه موجودی سرمایه بخش کشاورزی (که در شرایط موجود توسط بانک مرکزی کم براوردی محاسبه می شود)
· ارائه و تجزیه و تحلیل افزایش شکاف قیمت تولید کنندگان و مصرف کنندگان با مستندات در جلسات متعدد پیرامون حمایت از بخش کشاورزی
· بررسی ناکارآمدی بازار در انتقال قیمت محصولات کشاورزی و آثار آن در قالب هدفمندی و ارائه آن در جلسات متعدد

ارکان و ساختار موسسه:
ارکان شامل:
الف - هیات امناء
ترکیب اعضای هیات امنای موسسه عبارتند از:
1- وزیر جهاد کشاورزی (رئیس هیات امناء)
2- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
3- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نماینده وی
4- سه تا پنج تن از شخصیت های علمی – فرهنگی که نقش موثری در توسعه و پیشرفت موسسه داشته باشند.
5- رئیس موسسه ( دبیر هیات امناء)
ب – رئیس
رئیس موسسه که نماینده قانونی موسسه نزد مراجع حقیقی و حقوقی می باشد از بین اعضای هیات علمی با معرفی وزیرجهاد کشاورزی، تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حکم وزیر جهاد کشاورزی منصوب می شود.
ج – شورای پژوهشی
ترکیب شورا عبارت است از:
1. رئیس موسسه (رئیس شورا)
2. معاون پژوهشی موسسه (دبیرشورا)
3. دو تن از مدیران گروه های پژوهشی به انتخاب رئیس موسسه
4. دو تا پنج تن از اعضای هیات علمی
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/09
تعداد بازدید:
2794
ثبت نام دریافت تازه های نشر
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
APERD.RI@
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد
Powered by DorsaPortal