تازه های کتابخانه
تازه های کتابخانه شماره 1-سال 1397
تازه های کتابخانه شماره 2-سال 1396
تازه های کتابخانه شماره 1-سال 1396
تازه های کتابخانه شماره 4-سال 1395
تازه های کتابخانه شماره 3-سال 1395
تازه های کتابخانه شماره 2-سال 1395 تازه های کتابخانه شماره 2-سال 1394
تازه های کتابخانه شماره 1-سال 1394
تازه های کتابخانه شماره 5-سال 1393
تازه های کتابخانه شماره 4-سال 1393
تازه های کتابخانه شماره 3-سال 1393
تازه های کتابخانه شماره 2-سال 1393
تازه های کتابخانه شماره 1-سال 1393
تازه های کتابخانه شماره 21,22
تازه های کتابخانه شماره 19,20
تازه های کتابخانه شماره 18
تازه های کتابخانه شماره 17
تازه های کتابخانه شماره 16
تازه های کتابخانه شماره 15
تازه های کتابخانه شماره 14
تازه های کتابخانه شماره 13
تازه های کتابخانه شماره 12
تازه های کتابخانه شماره 11
تازه های کتابخانه شماره 10
تازه های کتابخانه شماره 9
تازه های کتابخانه شماره 8
تازه های کتابخانه شماره 6
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/03
تعداد بازدید:
4408
ثبت نام دریافت تازه های نشر
    
ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید 
 
 APERDRI@            
 
APERDRI     
APERD.RI@
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد
Powered by DorsaPortal