نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلیمنو اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره موسسه</span>درباره موسسه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی موسسه</span>معرفی موسسه
معرفی موسسه
چشم انداز
ماموریت
ساختارسازمانی
افتخارات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختار موسسه</span>ساختار موسسه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هیات امنا	</span>هیات امنا
معرفی
اعضاء
مصوبات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه ریاست</span>حوزه ریاست
ریس موسسه
معاون
معاون پژوهشی
مشاور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای پژوهشی</span>شورای پژوهشی
معرفی
اعضاء
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه های پژوهشی</span>گروه های پژوهشی
آمایش و توسعه کشاورزی
اقتصاد منابع و تولید
امنیت غذایی و خودکفایی
تجارت وسیاست های حمایتی
توسعه روستایی و نظام های بهره برداری
صنایع کشاورزی
برنامه ریزی
نظام های مدیریتی بخش کشاورزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ها</span>مدیریت ها
مدیریت خدمات پژوهشی
مدیریت امور اداری و پشتیبانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش</span>پژوهش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه و اولویت های پژوهشی	</span>برنامه و اولویت های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه و اولویت های پژوهشی سال 1394</span>برنامه و اولویت های پژوهشی سال 1394
برنامه پژوهشی سال 1394
اولویت های پژوهشی سال 1394
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شیوه ها و فرآیندهای پژوهشی</span>شیوه ها و فرآیندهای پژوهشی
آیین نامه پژوهشی
فرایند ارائه پروپوزال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حمایت از پایان نامه و رساله ها</span>حمایت از پایان نامه و رساله ها
آئین نامه حمایت از پایان نامه و رساله ها
اولویت های موضوعات پایان نامه و رساله ها
تفاهم نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عملکرد پژوهشی</span>عملکرد پژوهشی
عناوین پروژه های پژوهشی انجام یافته در سال 1393
عناوین پروژه های پژوهشی انجام یافته در سال 1394
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش و توانمند سازی</span>آموزش و توانمند سازی
تقویم کارگاه های آموزشی
کارگاه های آموزشی برگزارشده
گزارش شرکت در همایش،دوره هاو کارگاه های داخلی و بین المللی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشست و مشاوره های علمی </span>نشست و مشاوره های علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشست های علمی</span>نشست های علمی
تقویم نشست های علمی
نشست های علمی برگزارشده
مشاوره های علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انتشارات</span>انتشارات
کتاب
مطالعات جامع احیاوتوسعه کشاورزی
گزارش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فصلنامه های علمی-پژوهشی</span>فصلنامه های علمی-پژوهشی
فصلنامه اقتصادکشاورزی وتوسعه
فصلنامه روستا وتوسعه
خبرنامه
انتشارات سازمان های تخصصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه</span>کتابخانه
درباره کتابخانه
تازه های کتابخانه
سیستم کتابخانه
تماس با ماثبت نام دریافت تازه های نشر
    
ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید 
 
 APERDRI@            
 
APERDRI     
APERD.RI@
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد
Powered by DorsaPortal